ULGA Internetowa w pit za 2012 rok

Podatnik do rozliczenia pit wprowadzić może ulgę związaną z użytkowaniem sieci Internet – do 760 zł rocznie. Odliczenie dotyczy podatników korzystających z dostępu do sieci prywatnie jak i w ramach firmy, a zatem zarówno w przypadku działalności gospodarczej, umowy o pracę, dzieło, zlecenie, opodatkowania skalą podatkową czy podatkiem ryczałtowym, uzyskiwania ekwiwalentu z tytułu telepracy, ulga będzie przysługiwała. Warunek - wydatek na Internet nie stanowił wcześniej kosztu w ramach działalności gospodarczej.

Najlepszy program * Ponad 3 000 000 pobrań * Intuicyjny interfejs * Prosta wysyłka do e-Deklaracje.gov * Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych

W deklaracji za 2012 r. składanej w 2013 r. można skorzystać z ulgi na Internet. Ulga polega na tym, że od dochodu, od którego oblicza się podatek, można odjąć kwotę, którą faktycznie w 2012 r. wydało się na korzystanie z dostępu do sieci Internet. W myśl zasady – im mniejszy dochód – tym mniejszy podatek do zapłaty, ulga na Internet może pomniejszyć dochód nawet o kwotę 760 zł. Wydatki w wyższej wartości nie podlegają odliczeniu.

Z ulgi korzystać można od 2011 r., czyli drugi rok, w znacznie szerszym zakresie, niż miało to miejsce wcześniej. O ile w rozliczeniu składanym za rok 2010 odliczyć od dochodu można było jedynie te wydatki za dostęp do Internetu, którego podłączenie znajdowało się w miejscu będącym miejscem zamieszkania podatnika i tylko pod warunkiem udokumentowania wydatków fakturami VAT, zaopatrzonymi w potwierdzenie zapłaty za dostęp do usługi. Powodowało to wiele problemów szczególnie u podatników, którzy korzystali z mobilnego dostępu do sieci.

Począwszy od deklaracji składanej za rok 2011 odliczyć od dochodu można wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (zatem już bez ograniczenia, co do miejsca korzystania z sieci, jak miało to miejsce jeszcze w roku ubiegłym). Z ulgi w kształcie niezmienionym korzystać można również w roku 2012.

Uwaga - za rok będą zmiany

W zeznaniu za 2013 r., czyli składanym w roku następnym z ulgi nie będzie można korzystać w obecnym kształcie. Obecny rok jest zatem ostatnim, w którym podatnik ma możliwość wykazać kwoty, wydatkowane na korzystanie z sieci Internet, o ile nie rozpoczął dopiero korzystania z tej ulgi.